RODO

 Klauzula Informacyjna Rodo

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Angelika Parma
  Kiczyce Wesoła 9 43-430 Skoczów NIP: 548 222 86 25
 2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, lub adresem e-mail  info@grawerlik.pl informuję, iż:
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji zadań Komornika
  2. Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zlecenia,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Sądy ,Urząd Skarbowy, Kancelarie podatkowe, windykacyjne, operatorzy pocztowi ,przewoźnicy, banki, partnerzy świadczący usługi techniczne celem realizacji zadań . Możemy również przekazać Dane Osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17)
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia współpracy – sprzedażowej. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości  sprzedaży i wysyłki procedur.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji Pozarządowym.

 

Inspektor ochrony danych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami),
od 1 grudnia 2019 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w Grawerlik Angelika Parma
Kiczyce Wesoła 9 43-430 Skoczów NIP: 548 222 86 25
udziela Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Sutor
ul. Mickiewicza 3/4
43-300 Bielsko Biała
e-mail: biuro.ads@wp.pl
tel.: +48 667 632 020

 

 

 Polityka czystego biurka

Polityka czystego biurka obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Grawerlik Angelika Parma
Kiczyce Wesoła 9 43-430 Skoczów NIP: 548 222 86 25
i jest częścią Polityki Ochrony Danych obowiązującej od momentu zatrudnienia

za pracowników uważa się każdą osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, a także zleceniobiorców, stażystów, praktykantów, osoby współpracujące oraz samozatrudnione na rzecz administratora danych.

 

Każdy pracownik zobowiązany jest do przechowywania na biurku tylko tych dokumentów, które są mu niezbędne do pracy w danym momencie. Należy unikać przechowywania dokumentów niepotrzebnych do bieżących zadań.

 

Po zakończeniu pracy z dokumentami zawierającymi dane osobowe należy odłożyć je do szuflady lub szafy zamykanej na klucz.

 

Dokumenty niepotrzebne w dalszej pracy i niepodlegające archiwizacji należy niszczyć zgodnie z zaleceniami „Procedury niszczenia dokumentów” np. w niszczarce.

 

Ekrany monitorów komputerów powinny być ustawione tak by uniemożliwiały widok osobom postronnym.

 

na biurku nie powinny znajdować się napoje w pojemnikach grożących rozlaniem.

 

Po zakończeniu pracy na biurku powinny pozostać tylko telefon i przybory biurowe.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Angelika Parma
Kiczyce Wesoła 9 43-430 Skoczów NIP: 548 222 86 25.
Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie firmy. Tel: Angelika Parma:
512 132 100 adres e-mail: info@grawerlik.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl